×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
MİSYON VE VİZYON
MİSYON VE VİZYON

MİSYON

1) Kaliteli ve güvenilir gıda yöntemlerini esas alarak katkısız, doğal ürünler arz etmek.

2)Yetiştirdiği yenilikçi, girişimci, genç ve dinamik gıda teknikerleri ile uzman akademik kadrosunun üretim ve araştırma projeleriyle gıda bilimine katkıda bulunmak.

3) Başta dünyanın ve ülkemizin minimal çapta Kayseri’nin ihtiyacı olan organik ve sağlıklı gıda ürünlerine erişebilirliği sağlamak.

4) Gıda sektörünün öncelikli konularını kapsayan uygulamalar ile araştırma-geliştirme (ar-ge) ve üretim-geliştirme (ürge) projelerini yürüterek gıda endüstrisine ürün ve süreç geliştirme konularında destek vermek, bu yolla Türkiye’nin gıda endüstrisinin rekabet gücünü artırmaya destek olmak.

5) Gıda ile ilgili insan sağlığını ilgilendiren konularda araştırma yapmak, bilgi üretmek, veri tabanları oluşturmak, bilgilendirici toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak ve yarışmalar düzenleyerek ödüller vermek.

6) Kamuoyunu gıda tüketimi konusunda aydınlatmak amacıyla ulusal ve uluslararası nitelikteki panel, konferans, sempozyum ve kongre gibi toplantılar düzenlemek, yerel, ulusal ve uluslararası basılı, görsel ve işitsel medya organlarında kamuoyunu aydınlatıcı programlar düzenlemek.

VİZYON

1) Türkiye’yi bölgesinde lider, dünyada ise etkin bir aktör haline getirmek; uluslararası boyutta rekabetçi bir Ar-Ge sistemi oluşturmak.

2) Kayseri’den başlayarak; büyüyüp, gelişen bir merkez olarak Türkiye’nin ve dünyanın en çok araştıran ve üreten bir merkezi haline gelmek.

3) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile etkin iş birliği yaparak Türkiye’nin gıda üretimi alanındaki politikalarının belirlenmesine katkılar sağlamak.

4) Uluslararası ticarette, Türkiye’nin yer aldığı ve iddialı olduğu gıdalara yönelik veri tabanları oluşturmak ve yaşanması olası sorunlara acil çözüm önerileri sunmak, sektör temsilcileri ile iş birliği halinde araştırma ve geliştirme projeleri gerçekleştirmek