×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
LABORATUVARLAR
LABORATUVARLAR

Laboratuvarlarımızda hammadde ve ürünlerimizin fizikokimyasal ve mikrobiyolojik analizleri rutin olarak yapılması planlanmaktadır. Faaliyet planlarımız arasında laboratuvar koşullarının daha da iyileştirilerek diğer kamu kurumları ve özel sektöre bu alanda da hizmet vermek yer almaktadır. Kayseri Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde  üretim faaliyetlerinin yanında, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Gıda teknolojisi programı öğrencilerinin uygulama ve laboratuvar dersleri de halihazırda merkez bünyesinde yürütülmektedir.